Stappenplan Melding Bouwschade

Mogelijk krijgt u in te maken met schade aan uw huis of andere zaken. BOS/D heeft dit  stappenplan opgesteld om u te adviseren bij het nemen van stappen om uw schade gerepareerd en/of vergoed te krijgen.

Wat is bouwschade die te maken heeft met de Spoorzone?
Bouwschade Spoorzone is de schade die ontstaat aan gebouwen en terreinen als gevolg van werkzaamheden van aannemers die in de Spoorzone werkzaamheden uitvoeren.

Wie is aansprakelijk om te schade te vergoeden?
De aannemer die de schade veroorzaakt is aansprakelijk. Daarvoor heeft de aannemer een verzekering. Als die verzekering de aansprakelijkheid erkent, wordt de schade op kosten van de verzekeraar hersteld of wordt een schadebedrag aan u betaald.

Als u schade hebt of denkt dat er schade gaat ontstaan, moet u zo snel mogelijk het volgende doen:

 1. Meld de schade bij het Schadeloket van Spoorzone Delft, dit is een samenwerkingsverband van de gemeente Delft en ProRail. Doe dit ook per telefoon als er direct grote schade ontstaat, bij scheuren in de muur of plotseling klemmende ramen of deuren.
  Het schadeloket is bij plotselinge schade dag en nacht bereikbaar per telefoon 015 – 260 2611.
 2. Maak foto’s en beschrijvingen van de schade. Zorg voor zoveel mogelijk feitelijke informatie.
 3. Ga na wie de aannemer is. Ga door met de volgende stappen, ook als u niet weet wie de aannemer is.
 4.     Als u eigenaar bent van het beschadigde gebouw:
  1. Meld de schade bij het Schadeloket van Spoorzone Delft, gebruik hiervoor het schadeformuler
   Let op!  Schrijf op dit formulier ook de tekst “AANSPRAKELIJKSTELLING”.
  2. Meld de schade bij uw opstalverzekeraar en stuur een kopie mee van het formulier dat u aan het schadeloket heeft gestuurd.
  3. Meld de schade bij uw rechtsbijstandsverzekering en vraag welke stappen u verder moet nemen, of dat de verzekeraar de behandeling van u overneemt.
  4. Als uw verzekeraar verder geen actie neemt, moet u de betrokken aannemer aansprakelijk stellen. Dit doet u per (aangetekende) brief. Mogelijk moet u voor eigen kosten de schade laten taxeren. Alleen als de aannemer of diens verzekeraar schuld erkent, kan u deze kosten terugvorderen. Als de schuld niet wordt erkend, kan u alleen via de rechter verdere stappen nemen.
 5. Als u geen eigenaar bent van het gebouw: Meld de schade direct bij de eigenaar.

Let op! Wat doet het Schadeloket van Spoorzone Delft?
Het Schadeloket probeert u op de hoogte te houden door een ontvangstbevestiging en per twee maanden zo mogelijk een voortgangsmelding.
Het Schadeloket stuurt schademeldingen door naar de (vermoedelijke) aannemer die de schade heeft veroorzaakt, maar neemt verder geen actie.

Het Schadeloket betaalt geen schadevergoeding aan u.

Het Schadeloket stuurt geen taxateur naar u om “onafhankelijk” de schade vast te stellen. Een taxateur handelt altijd in opdracht: van u (u of uw verzekeraar betaalt dan de taxateur), of in opdracht van de aannemer of diens verzekeraar.