Vereniging BOS/D opgeheven

De algemene ledenvergadering heeft op 30 december 2019 besloten de vereniging BOS/D te ontbinden (op te heffen). Dit betekent dat de verenigingsactiviteiten zijn geëindigd. De informatie op deze website blijft in 2020 nog beschikbaar.

Verzakkingen en zettingen panden aan de Spoorsingel (update oktober 2019)

In november 2018 hebben ProRail, CCL, gemeente Delft en BOS/D een constructieve bespreking gehad over de eerder geconstateerde verzakkingen en zettingen (‘deformatie’) van panden aan de Spoorsingel. Hierbij is op hoofdlijnen het volgende besproken.

Voorafgaand aan de bouw is de toelaatbare deformatie van elk pand vastgesteld. De werkelijke deformaties zijn tijdens de bouw gemonitord, onder andere door de ‘spiegeltjes’ aan de panden, peilingen in peilbuizen en meting van voegen en scheurwijdtes. Bodembewegingen kunnen tegenwoordig ook met satellietmetingen worden gemeten. Als een bodem veel beweegt, kan dit een indicatie zijn dat schade aan panden ontstaat.

In de hele bouwperiode tot 2016 is de gemeten deformatie kleiner geweest dan de toelaatbare deformatie en is dus binnen de vastgestelde grenzen gebleven.

Echter, wanneer de satellietmetingen over een kortere periode vanaf eind 2015 tot 2017 worden bekeken, blijken duidelijke bodemdalingen op te treden. Deze zijn waargenomen niet alleen langs de Prinsenhofgarage en met name aan de noordzijde van de Spoorsingel maar ook in het achterliggende gebied. De oorzaak hiervan kan niet afdoende worden verklaard. Deze bodemdalingen vallen overigens nog steeds binnen de daarvoor geldende normen.

Uit nieuwe satellietmetingen vanaf begin 2018 blijkt dat de deformatiesnelheid afneemt ten opzichte van de eerdere periode (eind 2015 tot 2017). Dit is in zekere mate geruststellend, aangezien de bodem blijkbaar tot rust aan het komen is.

Volgens de gemeente is er geen sprake van een verontrustende situatie. Wel kan schade ontstaan of zijn ontstaan aan een individueel pand. Schades zijn bijvoorbeeld scheuren in muren of plafonds en klemmende deuren.

Mocht bij u in de afgelopen tijd schade zijn ontstaan, dan is het aan te raden om zo snel mogelijk een melding bij het Schadeloket te maken.

Lees op deze site ook de berichten over het Schadeloket Spoorzone Delft en het Stappenplan melding bouwschade.

BOS/D kan als vereniging geen rol spelen in de afwikkeling van individuele schadegevallen: daarvoor is het Schadeloket van Spoorzone Delft ingesteld: https://www.spoorzonedelft.nl/in_contact/schadeloket/