Over BOS/D

De vereniging Bewoners Overleggroep Spoorlijn/Delft (BOS/D) behartigt de belangen van Delftenaren die wonen in de Spoorzone.
BOS/D is een onafhankelijke vereniging en ontvangt geen subsidies.

Sinds de oprichting in 1996 hebben wij samen met u en andere organisaties in eerste instantie geijverd voor een spoortunnel en de daarmee samenhangende sloop van het spoorviaduct. In oktober 2005 werd besloten tot de aanleg van de tunnel.
Nu ruim 12 jaar later zijn de tunnel, het nieuwe station en het nieuwe stadskantoor een feit. Ondergronds zijn de bouwactiviteiten gereed en bovengronds wordt het Spoorzone-gebied herontwikkeld en ingericht.

De bouw van de tunnel en de andere bouwactiviteiten in de Spoorzone hebben veel lawaai en trillingen gegeven. De bouwactiviteiten betekenden voor omwonenden ook dat er rekening moest worden gehouden met de overlast en eventuele schade die dit met zich mee brengt.
Een belangrijk onderwerp hierbij is hoe schade aan omliggende panden wordt voorkomen en indien toch schade ontstaat, hoe deze schade kan worden vastgesteld en wie dan aansprakelijk is voor de schade.
BOS/D wil nadrukkelijk op dit punt de belangen van de omwonenden behartigen en blijven behartigen.

Gedurende meer dan 20 jaar was Henk Rieff voorzitter van BOS/D. Onder zijn leiding organiseerde BOS/D tal van druk bezochte informatieavonden over de bouw en bouwmethodes, de bouwkundige inspecties, mogelijke schades en schade-afwikkeling. Ook was Henk de BOS/D-vertegenwoordiger in tal van Spoorzone-overlegorganen.
Helaas heeft Henk de voltooiing van de nieuwe Spoorzone niet meer mogen meemaken. Hij overleed volstrekt onverwacht in februari 2017.

Het verenigingsbestuur van BOS/D bestaat uit:

  • Martine Muller, voorzitter ad interim
  • Kees Dukker, secretaris
  • Nick Peters, penningmeester

Contactgegevens:

  • Vereniging BOS/D
  • Spoorsingel 2
  • 2613 BD  Delft
  • e-mail: info@bosd.nl
  • kvk nr: 27344934

Meest recente berichten

  1. Schadeloket Spoorzone Delft Reacties uitgeschakeld voor Schadeloket Spoorzone Delft
  2. Stappenplan Melding Bouwschade Reacties uitgeschakeld voor Stappenplan Melding Bouwschade