Over BOS/D

De vereniging Bewoners Overleggroep Spoorlijn/Delft (BOS/D) behartigt de belangen van Delftenaren die wonen in de Spoorzone.BOS/D is een onafhankelijke vereniging en ontvangt geen subsidies.

Sinds de oprichting in 1996 hebben wij samen met u en andere organisaties in eerste instantie geijverd voor een spoortunnel en de daarmee samenhangende sloop van het spoorviaduct. In oktober 2005 werd de aanleg van de tunnel een feit, en na enkele jaren van voorbereiding is de bouw inmiddels in volle gang.

De bouw van de tunnel en de andere bouwactiviteiten in de Spoorzone veroorzaken lawaai en trillingen, mogelijk bouwschade aan bestaande huizen. Er is zwaar transport van bouwmaterialen, het gewone verkeer wordt omgeleid, parkeerplaatsen vervallen, etc. De bouwactiviteiten betekenen voor omwonenden ook dat er rekening moet worden gehouden met de overlast en eventuele schade die dit met zich mee brengt. Een belangrijk onderwerp hierbij is hoe schade aan omliggende huizen wordt voorkomen en indien toch schade ontstaat, hoe deze schade kan worden vastgesteld en wie dan aansprakelijk is voor de schade.

BOS/D wil nadrukkelijk ook op dit punt de belangen van de omwonenden blijven behartigen door middel van informatiebijeenkomsten,  informatie op de website en nieuwsbrieven. U kan de activiteiten van BOS/D ondersteunen door lid te worden. De contributie voor 2012 is € 20,00.

Het verenigingsbestuur van BOS/D bestaat uit:

  • Henk Rieff, voorzitter
  • Kees Dukker, secretaris
  • Nick Peters, penningmeester

Contactgegevens:

  • Vereniging BOS/D
  • Spoorsingel 2
  • 2613 BD  Delft
  • e-mail: info@bosd.nl
  • kvk nr: 27344934

Recente berichten

  1. Stappenplan Melding Bouwschade Reageren uitgeschakeld
  2. BOS/D website weer operationeel Reageren uitgeschakeld