Schadeloket Spoorzone Delft

Het Schadeloket van Spoorzone Delft ontvangt schademeldingen die te maken hebben met de werkzaamheden in de Spoorzone, en stuurt deze door naar de aannemer die de schade (vermoedelijk) heeft veroorzaakt.Schademeldingen kunnen worden ingediend via een schadeformulier dat u vindt op de website van Spoorzone Delft.
Het Schadeloket administreert en beoordeelt binnengekomen schademeldingen onder meer op volledigheid. Het Schadeloket beoordeelt niet de inhoud van de melding, maar stuurt deze ter behandeling door naar de meest waarschijnlijk aansprakelijke partij.
De indiener ontvangt een ontvangstbevestiging van het Schadeloket waarin wordt vermeld naar welke instantie de melding is doorgestuurd voor inhoudelijke behandeling.
De inhoudelijke beoordeling van de melding kan alleen worden gedaan door (vermoedelijk) aansprakelijke partij.

Het Schadeloket is dus geen partij in de afwikkeling van gemelde schades. Het Schadeloket heeft geen schade-experts gecontracteerd en geeft ook geen opdracht tot de inzet van een expert.

Een schade-expert kan eventueel door (de verzekeraar van) de aansprakelijk gestelde partij worden ingeschakeld. De schade-expert zal zijn bevindingen dan ook uitsluitend aan zijn opdrachtgever rapporteren.
De schade-expert is een onafhankelijke deskundige en is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Hij dient zich te houden aan de aanbevolen gedragscode.
Het staat de indiener van een schademelding vrij om zelf – voor eigen rekening – een schade-expert in te schakelen. Uiteraard kan de indiener de schade laten afwikkelen via zijn verzekeraar(s).

U leest meer via deze link over het Schadeloket.