Uitnodiging (laatste) BOS/D-bijeenkomst woensdag 11 december vanaf 20.00 uur, café/restaurant Einstein, Spoorsingel 24

De onafhankelijke vereniging Bewoners Overleggroep Spoorlijn/Delft (BOS/D) behartigde lange tijd de belangen van Delftenaren die in de Spoorzone wonen.
Het bestuur en de actieve leden van BOS/D hebben zich vanaf het begin in 1996 ten volle ingezet voor de belangenbehartiging van omwonenden. Vaak waren we daarin ook succesvol.
We organiseerden serieuze en ludieke acties, metingen van het treinlawaai, drukbezochte informatieavonden in Delftstede. We zochten de publiciteit en zetten de landelijke en plaatselijke politiek onder druk. We schreven nieuwsbrieven die in 900 stuks in de omgeving werden verspreid. We hadden een belangrijke stem in het Platform Spoor.
Dit alles deden we meer dan 23 jaar achtereen.

Maar nu het werk is gedaan, of anders gezegd: de klus is geklaard.
We denken dat velen blij en tevreden zijn met de nieuwe Spoorzone.
Daarom gaan we BOS/D opheffen. Dit doen we tijdens een borrel voor alle BOSD-leden maar ook voor sympathiserende omwonenden op woensdag 11 december vanaf 20.00 uur, café/restaurant Einstein, Spoorsingel 24.
We nodigen je hiervoor graag uit! Natuurlijk ook om herinneringen op te halen en bij te praten.
De consumpties zijn voor eigen rekening, net zoals bij al onze eerdere informatieavonden.

Vriendelijke groeten, graag tot woensdag 11 december !

Het BOS/D -bestuur: Martine Muller (voorzitter a.i.),
Kees Dukker (secretaris), Nick Peters (penningmeester).