Verzakkingen en zettingen panden aan de Spoorsingel

Eind 2017 is BOS/D geïnformeerd over significante verzakkingen/zettingen van een groot aantal panden aan de Spoorsingel en kort daarachter in de wijk Hof van Delft.

Deze informatie volgde uit zogenaamde waterpassingen die door een aantal buurtbewoners van de Spoorsingel is uitgevoerd door een aantal buurtgenoten, en uit satellietmetingen verwerkt door prof. Ramon Hanssen.
Het korte rapport hiervan vindt u hier. De waargenomen deformaties lijken sterk gekoppeld aan de bouw van de parkeergarage (langs de Spoorsingel tussen de Hugo de Grootstraat en de Kampveldweg).

Naar aanleiding hiervan heeft het BOS/D-bestuur op 1 december 2017 een brief gestuurd naar het College van burgemeester en wethouders van Delft, met daarin een aantal concrete vragen. Eind januari 2018 ontvingen wij het antwoord van de gemeente.
Lees hier de eerste brief van BOS/D.
Lees hier het antwoord van de gemeente Delft.
Lees hier de tweede brief van BOS/D met aanvullende vragen.

Kort samengevat beaamt de gemeente dat er deformaties zijn opgetreden aan panden op de Spoorsingel. De gemeente verwacht echter dat deze deformaties na verloop van tijd vanzelf zullen ophouden, waardoor het niet nodig is om aanvullend onderzoek te doen en/of verdere maatregelen te nemen.

Voor omwonenden van de Spoorzone is het belangrijk dat de gemeente heeft erkend dat er deformaties zijn opgetreden, en dat deze verwacht waren.
Deze erkenning kan van belang zijn bij afhandeling van een schade.

Schade zelf melden aan het schadeloket

Lees op deze site ook de berichten over het Schadeloket Spoorzone Delft en het Stappenplan melding bouwschade.

Schades zijn bijvoorbeeld scheuren in muren of plafonds en klemmende deuren. Deze schades kunnen zijn ontstaan als gevolg van deformaties of als gevolg van trillingen bij de sloop van het spoorviaduct.

Mocht bij u in de afgelopen tijd (sinds 2015) schade zijn ontstaan, dan is het aan te raden om zo snel mogelijk een melding bij het Schadeloket te maken.

BOS/D kan als vereniging geen rol spelen in de afwikkeling van individuele schadegevallen: daarvoor is het Schadeloket van Spoorzone Delft ingesteld: https://www.spoorzonedelft.nl/in_contact/schadeloket/

BOS/D vindt het van belang om een overkoepelend beeld te maken van de schadegevallen die nu zijn ontstaan. Stuur ons daarom een e-mail als u schade heeft.
Mocht uit de ontvangen e-mails blijken dat er bijvoorbeeld in een bepaalde buurt veel (dezelfde) schades voorkomen, dan kan de informatie hierover met alle omwonenden worden gedeeld. Dit maakt wellicht een effectieve behandeling van claims mogelijk.

Status per 18 april 2018

BOS/D heeft nu van acht omwonenden een melding ontvangen betreffende schade aan de woning. De meldingen komen van adressen vanaf de Singelstraat naar het noorden. Deze meldingen worden meegenomen in een gesprek met de gemeente over dit onderwerp (waarvan de datum nog moet worden gepland).

BOS/D adviseert elke schade bij het Schadeloket van Spoorzone Delft te melden.